Δεν υπάρχουν παραβάτες , σωφρονιστικοί υπάλληλοι και φιλάνθρωπες κυρίες , αλλά άνθρωποι που σμιλεύονται μέσα από μια ουσιαστική σχέση που ναι, υπάρχει στη σωφρονιστική διαδικασία.…