Δύο προγράμματα, επιμόρφωσης ενηλίκων ξεκινούν σύντομα τα μαθήματα τους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πρόκειται για το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (σεμινάρια) που υλοποιεί η Σχολή Επαγγελματικής…

Την πόλη των Ιωαννίνων επέλεξε για την είσοδό της στην ελληνική αγορά η μεγάλη Γερμανική εταιρεία Λογισμικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού P&I (Personal & Informatik)…