Δύο προγράμματα, επιμόρφωσης ενηλίκων ξεκινούν σύντομα τα μαθήματα τους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πρόκειται για το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (σεμινάρια) που υλοποιεί η Σχολή Επαγγελματικής…