Η Περιφερειακή Δημοτική Βιβλιοθήκη της Τούμπας που φέρει το όνομα του Γιώργου Ιωάννου “του πεζογράφου των προσφύγων” ανέλαβε δράσεις αλληλεγύης κι ενισχυτικής διδασκαλίας για την…

Το αυτοκίνητο του αύριο θα είναι αυτόνομο, ηλεκτρικό και κυρίως …κοινόχρηστο! Το αυριανό “έξυπνο” αυτοκίνητο δε θα έχει πλέον έναν ιδιοκτήτη αλλά πολλούς και θα…