Ποικίλες συζητήσεις έχει προκαλέσει στους σεισμολόγους (στην Ελλάδα και σ όλο τον κόσμο) η τελευταία μελέτη της Αμερικανικής Σεισμολογικής Εταιρίας για τους σεισμούς που “γεννώνται”…